Dopkalfar
#SPINNING ##100happydays

#SPINNING ##100happydays

#Hocicopato #Gymlover #Fitness #gymhome #YEsonoma (en Depto Edu!!!)

#Hocicopato #Gymlover #Fitness #gymhome #YEsonoma (en Depto Edu!!!)

Insomniomodeon

Insomniomodeon

#100happydays #Gymlover

#100happydays #Gymlover

😑 😴  (en Depto Edu!!!)

😑 😴 (en Depto Edu!!!)

voy como Máquina o no?

voy como Máquina o no?

#GoodMorming #Gym #Home #Happy  (en Depto Edu!!!)

#GoodMorming #Gym #Home #Happy (en Depto Edu!!!)

Máquina!

Máquina!

en Gimnasio Pacific Fitness Colón

en Gimnasio Pacific Fitness Colón